<

УФІБ

Компанія «BSI-Group» є членом «Української ТПП», з 2008 року компанія бере участь у роботі Всеукраїнської громадської організації "Українська Федерація Індустрії Безпеки".

(УФІБ) - Українська Федерація Індустрії Безпеки

(USIF) - Ukrainian Security Industry Federation

http://ufib.com.ua/

Українська індустрія безпеки — це галузь, що динамічно розвивається та налічує більш ніж 5.000 підприємств, які зайняті у сферах розробки, виробництва, постачання, проектування, монтажу, інсталяції і технічного обслуговування обладнання та систем безпеки, а також надання послуг з фізичної охорони об'єктів. На підприємствах працюють щонайменше 100.000 досвідчених фахівців, які, за деякими оцінками, створюють близько 1,43 % валового внутрішнього продукту України.

Але так склалося, що протягом останніх років галузь індустрії безпеки розвивалася досить стихійно, не маючи чіткого нормативно-правового врегулювання. Процеси сертифікації обладнання та ліцензування надання послуг настільки недосконалі (а в деяких напрямках взагалі відсутні), що на ринку з'явилися фірми, які своєю діяльністю компрометують ідею якісного забезпечення безпеки. При цьому певна частина ринку знаходиться у тіньовому секторі, що також не сприяє цивілізованому розвиткові індустрії.

УФІБ налічує 70 членів - виробників, дистриб'юторів та інсталяторів технічних засобів охорони, автоматизації та диспетчеризації інженерних систем по Україні

Місія УФІБ:    сприяти формуванню на ринку технічних засобів безпеки нової стратегії розвитку, спрямованої на зміцнення конкурентоздатності компаній — членів і галузі в цілому на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Основні напрямки діяльності:

 •  Створення сучасної нормативної бази виробництва та послуг у сфері технічних засобів охорони
 •  Взаємодія з зацікавленими сторонами і державою в питаннях створення     сприятливого ділового клімату в Україні
 •  Боротьба з проявами недобросовісної конкуренції
 •  Організація підготовки кадрів
 •  Впровадження морально-етичних правил ведення бізнесу

За сприяння федерації:

В 2009 році створено Технічний комітет стандартизації  ТК 165 «Індустрія безпеки». Головне завдання: розроблення та впровадження в Україні стандартів, гармонізованих з європейськими та міжнародними у галузі продукції та послуг з охорони та безпеки

З 2010 року УФІБ співпрацює з IEC/TC79 “Electronic alarm systems”,CLC/TC 79 “Alarm Systems” для впровадження в Україні гармонізованих стандартів.

З 2011 року УФІБ приймає участь у роботі комітетів та секції «Security» європейської асоціації EURALARM

В 2012 році УФІБ ініціює створення Регістру Індустрії Безпеки та прийнято рішення EURALARM провести генеральну європейську асамблею 2013 року в Києві.

В 2013 році 27-28 травня у Києві відбулась Генеральна Асамблея європейської асоціації EURALARM, яка щороку проходить у різних країнах Європи. Представники галузі технічних засобів безпеки з різних країн Європи зібрались для обговорення бачення європейської політики у сфері індустрії технічних засобів пожежної безпеки та охорони, стану справ з розроблення та впровадження стандартів, розширення кооперації між європейськими компаніями-членами асоціації, включно з українськими.

Регістр Індустрії Безпеки: цілі створення

 • Підвищення якості та зростання ринку продукції та послуг з охорони і безпеки
 • Розширення присутності та зміцнення конкурентоспроможності національних виробників на зовнішніх ринках
 • Сприяння реалізації програм з усунення технічних бар’єрів у торгівлі товарами та послугами Україна - ЄС
 • Забезпечення цілісної технічної політики в галузі охорони та безпеки
 • Формування авторитетного експертного органу з оцінювання ризиків для споживачів та страхових компаній

Регістр Індустрії Безпеки: основні функції

 • Добровільна сертифікація продукції технічних засобів охорони
 • Добровільна сертифікація послуг з охорони, у т.ч. пунктів централізованого спостереження, послуг у сфері технічних засобів безпеки
 • Сертифікація систем якості у виробництві та послугах
 • Сертифікація, аудит та навчання персоналу компаній
 • Експертиза технічних засобів охорони на об’єктах, у тому числі при прийманні в експлуатацію замовником
 • Взаємне визнання з центрами сетрифікації та випробувань європейської системи CERTALARM результатів сертифікації та випробувань продукції технічних засобів охорони

(УФІБ) - Українська Федерація Індустрії Безпеки є ініціатор створення міжнародного форуму «Буковель: Безпека», що проходить у туристичному комплексі «Буковель», Івано-Франківській обл. В роботі Форуму беруть участь члени федерації, гості, які представляли МНС України, громадські об’єднання, підприємства, установи та організації усіх форм власності з України, а також Великої Британії, Німеччини, Польщі, Росії, Угорщини.

Під час проведення Форуму були відзначені позитивні зміни на шляху формування організованого ринку безпеки в Україні. Це було підтверджено активізацією консолідованих зусиль громадських об’єднань галузі безпеки в питаннях вдосконалення нормативно-законодавчого регулювання галузі, а також процедур стандартизації та сертифікації продукції та послуг.